Ponuka kurzov

Prihlasovací formulár

Vyplňte Prihlasovací formulár a urobte tak svoj prvý krok ku kvalitnému vzdelaniu v oblasti jogy. Neoddeliteľnou súčasťou tohto formulára je Váš životopis a motivačný list. Tie si pripravte ešte pred tým ako ho začnete vypĺňať.

Na stiahnutie

Predtým ako nám potvrdíte váš záujem o kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára, stiahnite si vzory Životopisu a Motivačného listu. Po ich dôkladnom vyplnení ich priložte v poslednej časti prihlasovacieho formuláru ako prílohu .

Časté otázky

Kurz je určený pre každého, kto už jogu praktizuje a želá si prehĺbiť svoje vedomosti ohľadom anatómie, fyziológie a práce s ľuďmi so zdravotnými obmedzeniami, ale takisto pre úplných začiatočníkov. Je vhodný pre lektorov jogy, budúcich lektorov, ale tiež pre vlastnú potrebu ľudí, ktorí nemajú ambície stať sa inštruktorom jogy, ale chcú jogu praktizovať bezpečne a zdravo.

Akékoľvek znalosti anatómie budú Vašim plusom a uľahčia Vám štúdium, prihlásiť sa však môžete aj bez nich.

Predošlá skúsenosť s jogou Vám štúdium uľahčí, môžete sa však prihlásiť aj bez predošlej skúsenosti.

Áno. Tento kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR. Na Slovensku prebieha jeho akceptácia automaticky bez nutnosti nostrifikácie na základe zaslania prílohy certifikátu, ktorý Ministerstvo školstva SR automaticky uzná a zapíše Vás do databázy športových odborníkov. V praxi to znamená to, že ak by sme mali kurz akreditovaný slovenským ministersrtvom školstva, tak je potrebné urobiť ten istý úkon zápisu do databázy športových odborníkov. 

Aktuálne prebieha akceptačný proces v rámci Yoga Alliance na RYT 200. Certifkát bude tak platný aj v zahraničí ako medzinárodne uznávané vzdelanie v súlade so štandardami Yoga Alliance.

Áno. Náš certifikát je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR a ten bude na základe požiadania Ministerstva školstva SR nostrifikovaný a akceptovaný. Lektor bude následne zapísaný do databázy športových odborníkov v SR.

Oblečenie na jogu, poznámkový blok, písacie potreby, dobrú náladu a chuť sa vzdelávať.

Áno. Prvú časť - 50% je potrebné uhradiť hneď po obdŕžaní zálohovej faktúry a druhú časť najneskôr 4 týždne pred kurzom.

Áno. Pripravlili sme pre Vás možnosť financovať Vaše vzdelanie prostredníctvom bankových inštitúcii na Slovensku. Pre tieto účely sme uzavreli strategické partnerstvo so spoločnosťou Phinance Slovensko, s.r.o.. Vďaka tímu odborníkov na finančné produkty Vám kolegovia s Phinance Slovensko vyberú správny produkt a nájdu to najefektívnejšie a najdostupnejšie financovanie Vášho vzdelania. Pre viac informácií sa môžete priamo spojiť s p. Martinom Novákom, ktorý je riaditeľom spoločnosti prostredníctvom e-mailu: novak@phinance.sk, alebo telefonicky ‭+421 917 628 005‬

Prvá časť platby je nevratná záloha, a tú nevraciame. Budget môžte využiť na iný kurz.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, odporúčame platbu uhradiť čím skôr. Okrem iného je zvýhodnená cena pre tých, ktorí sa prihlásia v predstihu.

Po absolvovaní prvej časti kurzu budeme postupne uverejňovať jednotlivé časti E-learningu. Jeho súčasťou sú interaktívne videá, individuálne úlohy a priebežné testy na to, aby sa každý študent priebežne pripravoval na záverečné testy. Obsah E-learningu zostáva absolventom navždy v účte MYI stránky po zaplatení prvého kurzu.

Výučba kurzu, skriptá, písacie potreby, materialy E-learningu, raňajky catering.

Každý študent kurzov organizovaných Medical Yoga Intitute má nárok na opravný termín skúšky, ktorý sa bude konať v najbližšom možnom termíne praktických skúšok akéhokoľvek najbližšieho kurzu, ak sa nedohodneme na individuálnom termíne. Za opakovanie absolvovania praktickej skúšky je povinný uchádzač zaplatiť poplatok vo výške 199 Eur.