Akreditovaný kurz Inštruktora jogy - Zdravý chrbát - Bloky ® 200 hodín

 • 12.3.-20.3.21
 • 200h
 • Trnavská cesta 41, Bratislava, Slovenská republika
 • #104ZCH2021
 • 2099€
Katarína Ježovicová
Garant vzdelávania - Joga
Zistite viac o mne

Benefity kurzu

 • Jediný akreditovaný kurz metódy cvičenia jogy Zdravý Chrbát - Bloky ® na Slovensku
 • Unikátny koncept spájajúci jogu a aromaterapiu
 • Komplexné vzdelávanie zložené z poznatkov anatómie, fyziológie, aromaterapie, psychológie, psychosomatiky, kraniosakrálnej terapie, energetiky a reflexológie 
 • Vzdelávanie založené na  spojení poznatkov východnej a západnej medicíny
 • Vzdelanie, ktoré Vám umožní každého klienta vnímať celistvo, nie len fyzickú, ale aj emočnú stránku
 • Získate know-how diagnostiky pohybového aparátu
 • Naučíme Vás pracovať s individuálnym klientom a prístupom k nastaveniu individuálneho cvičebného plánu
 • Získate a prehĺbite si svoje vzdelanie vďaka jeho komplexnosti a vynikajúcim interaktívnym pomôckam

Detailný popis kurzu

Metóda výučby jogovej zostavy Zdravý Chrbát – Bloky® je dnes uznávanou metódou cvičenia jogy v centre JOGA ZDRAVO v Bratislave. Autorka Katka Ježovicová pracovala na jej vývoji celých 7 rokov svojej učiteľskej praxe. Tak ako postupne prichádzali klienti s rôznými pohybovými obmedzeniami, prispôsobovala jednotlivé cviky do súboru asán, ktoré dnes pomáhajú klientom od bolestí chrbtice, pohybového aparátu či iných ťažkostí ako napr. trávenie, nespavosť či depresiu a pocit vyhorenia. Tento ucelený koncept sa skladá z niekoľkých častí a rôznych štýlov jogy tak, aby bol prispôsobený modernému človeku a jeho potrebám.

ÚVOD cvičenia zahŕňa zahrievanie a naladenie sa na seba, priestor, v ktorom sa nachádzame a na učiteľa, ktorý nás vedie. Cvičenie začíname v ľahu na chrbáte v pokojnom stave. Lektor aplikuje cvičiacim esenciálne oleje na ruky, ktoré inhalujú z dlaní. Následne začíname zahrievať chrbticu a kĺby, ktorým sa v metóde Zdravý Chrbát – Bloky® venuje zvláštna pozornosť a pripravujeme ich na ďalšie cviky. Táto časť patrí uzemneniu, preto pracujeme s koreňovou čakrou a nervovými dráhami v oblasti slabín a panvovým dnom. Úlohou zahriatia je pripraviť stuhnuté svaly na záťaž a uvoľniť kĺby. ČAKRY: 1. KOREŇOVÁ a 2. SAKRÁLNA

JADRO cvičenia pozostáva z častí, v ktorých sa venujeme bedrovým a ramenným kĺbom. Variácie asán pochádzajú z tradičnej Hatha Jogy s dôrazom na dych a precítenie. V tejto časti posilňujeme stred nášho tela (Core). Tu vychádzame z Power jogy a cvičíme silovo. Stred tela ovplyvňuje stav našej driekovej chrbtice a preto v Metóde Zdravý Chrbát – Bloky® tiež kladieme dôraz na silu nášho stredu. V tejto časti ešte viac koncentrujeme pozornosť do svojho stredu, pracujeme so solar plexus a trávením a nastoľujeme v našom systéme rovnováhu medzi príjmaním a dávaním. ČAKRY: 3. SOLAR PLEXUS a 4. SRDCOVÁ

ZÁVER základnej časti tvorí zostava vychádzajúca z pozície Kobra (Bhujangasana) a jej modifikácií. V tejto časti sa zameriavame na stavce a miechu, vďaka čomu hydratujeme systém a budujeme svalstvo v oblasti chrbtice, aby sme tak predišli preťaženiu a poškodeniu medzistavcových platničiek. Tieto záklonové pozície výrazne stimulujú nervovú sústavu a harmonizujú celý energetický systém. ČAKRY: 5. KRČNÁ a 6. TRETIE OKO

RESTORATÍVNA ČASŤ s použitím pomôcok ako jogové bloky a bolstre. Táto časť vychádza z Iyengarovho učenia jogy. Využívame v nej pomôcky rôzneho typu a na kurze sa budeme učiť ako s nimi pracovať (jogové bloky, opasky, bolstre, deky). Restoratívna časť dopĺňa celistvosť hodiny a cvičiacemu dopraje pohodu a relax, počas ktorého sa jeho nervový systém upokojí a „dobije baterky“. Táto časť je venovaná poslednej, siedmej Korunnej čakre, čiže napojeniu sa na svoje Vyššie Ja. Učí moderného človeka vystúpiť z aktívnej pozície do pasívneho bytia. Použité pomôcky vytvárajú pre telo oporu a cvičiacemu umožňujú uvoľniť sa a spočinúť v tichu, so sebou samým. Aplikácia esenciálnych olejov na ruky účinne podporí stav relaxácie a celkového uvoľnenia. V individuálnom prístupe ku klientovi v Metóde Zdravý Chrbát – Bloky® používame techniku Aromatouch® – klinickú aplikáciu esencíálnych olejov na dlane alebo chodidlá klienta, ak súhlasí. ČAKRA: 7. KORUNNÁ

Kurz sa bude konať v priestoroch centra Joga Zdravo z jednej zo sál na to vyhradených. Začíname každý deň o 7:00 a končíme 19:30. Prvý týždeň bude naozaj veľmi náročný preto je vhodné sa naň pripraviť z pohľadu fyzickej záťaže a aktivít ktoré v tomto týždni neodporúčame riešiť. Je vhodné, aby ste v tomto termíne nemali ďaľšie pracovné aktivity a pokiaľ je možné nechali si priestor večer na učenie a rekapitulovanie dňa. Keďže každý z týchto dní bude obsahovať veľké množstvo informácií je fajn nechať si priestor na intergráciu vedomostí. Pokiaľ sa chystáte dochádzať z diaľky, odporúčame všetkým aby boli ráno 6:45 už v sále a nerušili neskorým prichodom ostatných na kurze.

Raňajky budú zabezpečené v štúdiu, obedy v okolí a večere už každý ako uzná za vhodné.

Cvičiť budeme 2x denne Metódu Zdravý Chrbát – Bloky®, preto sa na tento týždeň dobre pripravte. Odporúčame pre tých, ktorí Metódu ešte nepoznajú, aby navštívili hodiny Zdravý Chrbát – Bloky® v našom centre JOGA ZDRAVO niekoľkokrát predtým a mali už aspoň základný prehľad o tom, čo sa bude diať počas kurzu. Týždeň intenzívného tréningu nebude hneď ukončený skúškou. Po týždni praxe bude nasledovať 5 týždňov samostatného E– learningu v pohodlí Vášho domova. Program na domáce štúdium sme navrhli tak, aby ste sa vedeli vrátiť ku všetkým informáciam podaných na spoločnej týždňovej výuke. Viac informácií v harmonograme kurzu nižšie.

CENA ZA KURZ:

do 15.02.2021 2 099 €
do 15.02.2021 2 199 €
od 12.03.2021 2 299 €

CENA ZA UBYTOVANIE:

Je potrebné si zabezpečiť vo vlastnej réžii

Zobraziť viac

Harmonogram kurzu

PIATOK 16:00 – 17:00 Predstavenie odborných garantov a prednášajúcich, uchádzačov o kurz a predstavenie programu
  17:00 – 20:00 BIO ENERGETIKA, ľudské telo z pohľadu astrálného tela, Aura a Čakry. Ako správne pracovať s energiou ako učiteľ jogy počas učenia
SOBOTA 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
  08:30 – 09:00 Raňajky
  09:00 – 12:00 Aromaterapia a joga
12:00 – 12:30

Opakovanie dôležitých bodov z prednášky

  12:30 – 14:00 Obed a prestávka
  14:00 – 16:45 Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých asán Zahrievanie, Úvodná časť Metódy ZCH – bloky, anatómia pozícií, fyzio.
17:00 – 18:15 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
NEDEĽA 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 12:00 Fyziológia ľudského tea
12:00 – 12:30 Otázky fyziológia, opakovanie dôležitých bodov prednášky
12:30 – 14:00 Obed a prestávka
14:00 – 16:45 Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých asán Bedrá and Ramená, časť Metódy Zdravý Chrbát – Bloky®, anatómia pozícií, fyzio.
17:30 – 18:15 Úvodná časť Metódy Zdravý Chrbát – Bloky® prax
PONDELOK 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 12:00 Anatómia ľudského tela a Fyzioterapia
12:00 – 12:30 Otázky a diskusia
12:30 – 14:00 Obed a prestávka
14:00 – 16:45 Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých asán sutotred tela (Core), silová časť
17:00 – 18:15 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
UTOROK 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 12:30 Psychosomatika
12:30 – 14:00 Obed a prestávka
14:00 – 16:45 Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých asán CORE, silová časť
17:00 – 18:15 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
STREDA 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 12:00 Kraniosakrálna terapia a joga
12:00 – 12:30 Otázky a diskusia
12:30 – 14:00 Obed a prestávka
14:00 – 16:45 Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých asán CORE, silová časť
17:00 – 18:15 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
ŠTVRTOK 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 12:30 Reflexológia a AromaTouch technika
12:30 – 14:00 Obed a prestávka
  14:00 - 16:45

Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých asán CORE, silová časť

  17:00 - 18:15 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
PIATOK 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
  08:30 – 09:00 Raňajky
  09:00 - 12:00 Joga a psychológia, učiteľ ojogy a psychológia
  12:00 – 12:30 Otázky a diskusia
  12:30 – 14:00 Obed a prestávka
  14:00 - 16:45

Posture Clinic – Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prierez jednotlivých modifikácií asány Kobra a restoratívna časť, bloky a bolstre

  17:00 - 18:15 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
SOBOTA 07:00 – 08:30 Metóda Zdravý Chrbát – Bloky® prax
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 12:00

Anatómia Metódy Zdravý Chrbát – Bloky®. Prierez jednotlivých asán z pohľadu fyzioterapie, otázky a diskusia. Problémy s pohybovým aparátom a riešenie komplikovaných prípadov. Modifikácie jogových asán pri zraneniach a ochoreniach pohybového aparátu

12:00 – 12:30 Otázky a diskusia
13:00  Formálne ukončenie prvej časti vzdelávania 
E– LEARNING 5 týždňový program, 1x za týždeň dostanete zadanie, ktoré bude obsahovať 45-minútové video z odbornej témy, otázky na zopakovanie si celkového rozsahu informácií, napríklad z Anatómie, fyziológie, aromaterapie, psychológie a iných tém..
22.03.2021 Zadanie č. 1
29.03.2021 Zadanie č. 2
05.04.2021 Zadanie č. 3
12.04.2021 Zadanie č. 4
19.04.2021 Zadanie č. 5
SKÚŠKY
 
  TEORETICKÉ SKÚŠKY
19.04. - 21.04.2021
Teoretická skúška: Online test z odborných tém z pohodlia domova 
PRAKTICKÉ SKÚŠKY A DIAGNOSTIKA
23.04. - 25.04.2021 Praktická skúška: samostatné vedenie hodiny Metódy Zdravý Chrbát – Bloky®
Piatok 23.04.2020 07:00 – 20:00 - Centrum Joga Zdravo
Sobota 24.04.2020 07:00 – 19:00 - Centrum Joga Zdravo
Nedeľa 25.04.2020 07:00 – 15:00 - Centrum Joga Zdravo

Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej časti skúšky získa absolvent certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva Českej republiky v rozsahu 200 hodín ako Inštruktor jogy - Zdravý Chrbát - Bloky®. Tento certifikát Vás oprávňuje na Slovensku plnohodnotne pracovať ako športový odborník v oblasti jogy.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Zobraziť viac

ČASTÉ OTÁZKY

Kurz je určený pre každého, kto už jogu praktizuje a želá si prehĺbiť svoje vedomosti ohľadom anatómie, fyziológie a práce s ľuďmi so zdravotnými obmedzeniami, ale takisto pre úplných začiatočníkov. Je vhodný pre lektorov jogy, budúcich lektorov, ale tiež pre vlastnú potrebu ľudí, ktorí nemajú ambície stať sa inštruktorom jogy, ale chcú jogu praktizovať bezpečne a zdravo.

Akékoľvek znalosti anatómie budú Vašim plusom a uľahčia Vám štúdium, prihlásiť sa však môžete aj bez nich.

Predošlá skúsenosť s jogou Vám štúdium uľahčí, môžete sa však prihlásiť aj bez predošlej skúsenosti.

Áno. Tento kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR. Na Slovensku prebieha jeho akceptácia automaticky bez nutnosti nostrifikácie na základe zaslania prílohy certifikátu, ktorý Ministerstvo školstva SR automaticky uzná a zapíše Vás do databázy športových odborníkov. V praxi to znamená to, že ak by sme mali kurz akreditovaný slovenským ministersrtvom školstva, tak je potrebné urobiť ten istý úkon zápisu do databázy športových odborníkov. 

Aktuálne prebieha akceptačný proces v rámci Yoga Alliance na RYT 200. Certifkát bude tak platný aj v zahraničí ako medzinárodne uznávané vzdelanie v súlade so štandardami Yoga Alliance.

Áno. Náš certifikát je akreditovaný Ministerstvom školstva ČR a ten bude na základe požiadania Ministerstva školstva SR nostrifikovaný a akceptovaný. Lektor bude následne zapísaný do databázy športových odborníkov v SR.

Oblečenie na jogu, poznámkový blok, písacie potreby, dobrú náladu a chuť sa vzdelávať.

Áno. Prvú časť - 50% je potrebné uhradiť hneď po obdŕžaní zálohovej faktúry a druhú časť najneskôr 4 týždne pred kurzom.

Prvá časť platby je nevratná záloha, a tú nevraciame.

Áno. Pripravlili sme pre Vás možnosť financovať Vaše vzdelanie prostredníctvom bankových inštitúcii na Slovensku. Pre tieto účely sme uzavreli strategické partnerstvo so spoločnosťou Phinance Slovensko, s.r.o.. Vďaka tímu odborníkov na finančné produkty Vám kolegovia s Phinance Slovensko vyberú správny produkt a nájdu to najefektívnejšie a najdostupnejšie financovanie Vášho vzdelania. Pre viac informácií sa môžete priamo spojiť s p. Martinom Novákom, ktorý je riaditeľom spoločnosti prostredníctvom e-mailu: novak@phinance.sk, alebo telefonicky ‭+421 917 628 005‬

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu, odporúčame platbu uhradiť čím skôr. Okrem iného je zvýhodnená cena pre tých, čo uhradia kurz ešte počas roka 2019.

Po absolvovaní prvej časti kurzu budeme postupne uverejňovať jednotlivé časti E-learningu. Jeho súčasťou sú interaktívne videá, individuálne úlohy a priebežné testy na to, aby sa každý študent priebežne pripravoval na záverečné testy.

Výučba kurzu, raňajky a pitný režim počas kurzu. Ubytovanie a stravu je potrebne si zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Každý študent kurzov organizovaných Medical Yoga Intitute má nárok na opravný termín skúšky, ktorý sa bude konať v najbližšom možnom termíne praktických skúšok akéhokoľvek najbližšieho kurzu, ak sa nedohodneme na individuálnom termíne. Za opakovanie absolvovania praktickej skúšky je povinný uchádzač zaplatiť poplatok vo výške 199 Eur.

Týmto kurzom vás bude sprevádzať