Mgr. Katka Hanuliakova, MSc.

Mgr. Katka Hanuliakova, MSc.
Anatómia a fyzioterapia

Súčasťou tímu som kvôli mojej odbornosti o stavbe a funkcií ľudského tela, kvôli mojim skúsenostiam s vedením individuálnych a skupinových terapií, ako aj mojej láske k pohybu a precíteniu vlastného tela v prítomnosti a v priestore. V neposlednom rade patrím do tímu aj preto, že som žena, ktorá si želá, aby sa na Slovensku podstatne zvýšila kvalita lektorov a pohybových inštruktorov, ku ktorým by som mohla posielať mojich, už zrehabilitovaných, klientov.

Mojou témou je stavba ľudského tela, ktorú vás budem učiť tak, aby ste pochopili aj súvislosti medzi jednotlivými systémami. Postupne pochopíte nádhernú a premyslenú biomechaniku kostrovo-svalového aparátu človeka, ktorú hneď na kurze vysvetlíme na jednotlivých jógových pozíciach.

Budeme sa učiť ako vyzerá správne držanie tela a ako postupovať, keď je držanie tela nesprávne. Taktiež vám odprezentujem najčastejšie ochorenia pohybového systému, s ktorými sa stretnete aj vo svojej praxi, aby ste boli na všetko pripravení.

Na prednáškach budem využívať klasickú power point prezentáciu, ale taktiež pána „kostlivca“ a naše vlastné telá na názorné ukážky. Prednáška bude prerušovaná praktickými cvičeniami, aby ste videli, cítili, pochopili, a v neposlednom rade, si to všetko aj hneď zapamätali.

2006 – 2009 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2010 – 2012 University of Brighton v GB - magisterský stupeň v obore fyzioterapia
2018 Špecializačné štúdium funkčných a štrukturálnych porúch pohybového aparátu
2017 McKenzii A-modul 1
2014 – 2017 DNS terapia
2016 Kinesiotaping
2012 – 2014 Stott Pilates

Všetkým vám veľmi držím palce na tejto nikdy nekončiacej ceste spoznávania. Prajem vám, aby ste mali dostatok energie, húževnatosti a vytrvalosti v štúdiu. Nech vás joga napĺňa a robí vám radosť, ktorú budete šíriť medzi svojich klientov. Buďte trpezliví a k svojej práci pristupujte zodpovedne. Bola by som nesmierne rada, keby ste si všetci uvedomili, že správnym pohybom telo posúvate vpred, ale pohyb dlhodobo zle vedený, sa nezvrátiteľne podpíše na ľudskom zdraví.

Moje motto: „Bez pohybu nič nefunguje“.

Ďalšie moje kurzy