Marián Vlašič

Marián Vlašič
Reflexológia ruky a nohy

Moje meno je Marián Vlašič a som terapeut s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Po ukončení štúdia som pracoval ako arteterapeut v Psychiatrickej liečebni Veľké Leváre. Vďaka implementácii nových smerov v psychoterapii som dosahoval vynikajúce výsledky pri liečbe v tomto zariadení. Klienti sa po týchto terapiách nezvykli už vrátiť do zariadenia. 12 rokov som pôsobil v Nemecku. Po absolvovaní štúdia nemčiny v Sprachen und Dolmetscher Institut Munchen som pôsobil v printových nemeckých vydavateľstvách na rôznych pozíciách od poradcu až po artdirektora.

V časopise Connection som bol konfrontovaný s kultúrou Indie a Ázie ako takej, a to podnietilo môj záujem o terapeuticko-masážne postupy a techniky. Pravidelne som navštevoval hodiny jogy v Sivananda Yoga centrum Munchen. Tak som si začal uvedomovať spojenie jogy a iných techník vedúcich k čo najzdravšiemu možnému prežívaniu života. Po návrate na Slovensko som pokračoval v štúdiu ďalších techník a školil som sa postupne u renomovaných lektorov v práci s lymfou, reflexnými bodmi, fasciami, kinoeziotejpingom, chiropraxiou, kraniosakrálnou terapiou, Dornovou metódou... Toto Marián Vlašič, 57-ročný terapeut, stredoškolské vzdelanie umeleckého smeru s maturitou. Po ukončení štúdia som pracoval ako arteterapeut v Psychiatrickej liečebni Veľké Leváre. Vďaka implementácii nových smerov v psychoterapii som dosahoval vynikajúce výsledky pri liečbe v tomto zariadení. Klienti sa po týchto terapiách nezvykli už vrátiť do zariadenia. 12 rokov som pôsobil v Nemecku. Po absolvovaní štúdia nemčiny v Sprachen und Dolmetscher Institut Munchen som pôsobil v printových nemeckých vydavateľstvách na rôznych pozíciách od poradcu až po artdirektora. V časopise Connection som bol konfrontovaný s kultúrou Indie a Ázie ako takej, a to podnietilo môj záujem o terapeuticko-masážne postupy a techniky. Pravidelne som navštevoval hodiny jogy v Sivananda Yoga centrum Munchen. Tak som si začal uvedomovať spojenie jogy a iných techník vedúcich k čo najzdravšiemu možnému prežívaniu života. Po návrate na Slovensko som pokračoval v štúdiu ďalších techník a školil som sa postupne u renomovaných lektorov v práci s lymfou, reflexnými bodmi, fasciami, kinoeziotejpingom, chiropraxiou, kraniosakrálnou terapiou, Dornovou metódou... Toto štúdium viedlo k celostnému prístupu. A k nemu patrí aj cesta jogových cvičení ako spôsobu uvoľňovania tela na fasciálnej a skeletálnej úrovni a jeho psychosomatiky. Takto vznikla aj spolupráca s Medical Yoga Institute.

Mojou témou na tomto stretnutí je ukázať aké možnosti nám telo ponúka k jeho diagnostike, terapeuticému pôsobeniu cez reflexné body na chodidlách. Po krátkom úvode o histórii, možných prepojeniach na iné techniky bude nasledovať konkrétna ukážka, ako takáto diagnostika a terapia prebieha. Zároveň sa spolu naučíme, ako uvoľniť krčnú chrbticu cez body na nohe a manipuláciou s palcom. Keďže má každý orgán tela vyvedené svoje reflexné body na chodidlách a dlaniach, tak vieme pôsobením na tieto body sprostredkovane pôsobiť aj na daný orgán a „reštartovať“ prúdenie jeho energeticého toku, čím prichádza i k urýchleniu jeho regenerácie.

2010 - 2013 Klasická a športová masáž, , Tejpovanie, Reflexná masáž nôh I a I
Korekcie pohybového aparátu I a II
Tejpovanie, Reflexná masáž nôh I a II
2014 - 2016 Dornova metóda I a II
Lymfomasáž celého tela
Lymfomasáž tváre
Myofasciálne techniky
Spinal Touch
Chiropraxia
Ruské techniky
Kineziotejping I a II
Kineziotejping korekcie
Kraniosakrálna terapia
2017 Chiropraxia II

Moje motto je: „Zostať v každej situácii kreatívnym tvorcom svojho zdravia a otvárať sa možnostiam, ktoré prichádzajú objavovaním iných inšpiratívnych techník a ich vzájomným prepojením s tým, čo nám je známe."


A s tým súvisí aj moje odporúčanie, ako sa stávať čoraz lepším profesionálom v tom, čo robíme. Otvárať sa navonok neznámemu v nás a okolo nás, aby sme objavili nové spojenia a riešenia. Pretože všetko sa stále niekam hýbe a vyvíja. Ak sa necháme unášať ako surferi na vlnách nových možností spojení, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa doplavíme do nášho osobného mora šťastia a duševnej pohody. A je potom isté, že dokážeme omnoho efektívnejšie pomáhať aj našim klientom s ich často, aj veľmi špecifickými problémami na úrovni tela, aj psychosomatiky.

Ďalšie moje kurzy