Ing. Martin Kollár, MBA

Ing. Martin Kollár, MBA
Riadenie a rozvoj vzdelávania

Ahojte, moje meno je Martin a som spoluzakladateľom Medical Yoga Institute®. Zodpovedám za riadenie organizovania kurzov, koncepčné smerovanie celého inštitútu z prevádzkového a komunikačného hľadiska. Medzi moje ďalšie zodpovednosti v rámci MYI patrí marketing a rozvoj obchodných partnerstiev. Na každom z našich kurzov na Vás čaká veľké množstvo technických a interaktivnych "vychytávok", ktoré sme spoločne pre Vás pripravili, aby ste mali čo najvačší zážitok zo vzdelávania a mali tak možnosť čo najlepšie navnímať každú tému/oblasť a otestovať si v priebehu štúdia, ako aj na záver svoje poznatky prostredníctvom e-learningu. 

Moju profesnú kariéru som začal v telekomunikačnom sektore, kde som pôsobil 13 rokov. Moje ďalšie kroky smerovali do IT sektora, kde som zastrešoval aktivity obchodného charakteru a riadenia veľkých IT projektov. V IT sektore pôsobím aj naďalej a naplno využívam všetky svoje získané skúsenosti aj pre účely MYI. Snažím sa spájať moderné technológie, ktoré umožnia každému nášmu absolvetnovi získať výnimočné a veľmi praktické vzdelávanie prostredníctvom novodobých IT nástrojov a ich možnostiam interaktivity a automatizácie. Preto by som chcel popriať každému nášmu študentovi veľa úspechov a pevne verím, že prístup, ktorý sme zvolili Vás osloví a bude sa Vám veľmi páčiť. 

2009 - 2011 VUT Brno, CZ Systémové inžinierstvoa informatika, Fakulta Podnikateľská, Ing.
2008 - 2010 VUT Brno, CZ Ekonómia a Informačné technológie, Fakulta Podnikateľská, MSc.
2006 - 2008 VUT Brno, CZ Ekonómia a Financie, Fakulta Podnikateľská, MBA
2002 - 2006 VUT Brno, CZ Ekonómia a Financie, Fakulta Podnikateľská, BAHONS

Motto: “Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” 

Jiddu Krishnamurti

Ďalšie moje kurzy