Mgr. Barbora Zuštinová

Mgr. Barbora Zuštinová
Fyziológia a prvá pomoc

Volám sa Barbora a k joge som sa dostala v štádiu, kedy som kvôli náročnosti svojej práce už nevedela správne vypnúť svoje telo a myseľ. Z počiatku som bola veľmi skeptická, no Katka (Ježovicová) mi rozpovedala svoju cestu, ktorú ma za sebou a predstavila mi svoj pohľad na jogu a na jej špeciálnu Metódu Zdravý Chrbát - Bloky®. Veľmi ma to zaujalo nakoľko som tam videla veľa fyziologických súvislostí.

Mojou misiou v rámci tohto učiteľského kurzu bude predstaviť vám jogu z pohľadu fyziológie. Chcem vám ju odprezentovať logicky a zrozumiteľne, aby ste ju vedeli aplikovať pri praktizovaní jogy a takisto, aby vás vedomostne obohatila a posunula na vyššiu úroveň pochopenia jednotlivých súvislosti, a to nielen v joge ale pri akomkoľvek inom pohybe.

2010 – 2016 Magisterské vzdelanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
2017 – 2019 Špecializačné štúdium anesteziológie a špeciálnej starostlivosti Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Po absolvovaní štúdia sa stanete lektormi, osobami, ktoré učia a posúvajú ľudí ďalej, preto to robte s pokorou, nikdy neviete koľkým ľudom dokažete zmeniť život alebo ich nasmerovať v novej etape života. Je však veľmi dôležité, aby ste si uvedomovali jednu vec, a to, že ako lektori jogy nikoho nazachraňujete, joga je nástroj sebapoznania a uvedomenia si aké zmeny potrebuje človek urobiť vo svojom živote, no samotná zmena je už na každom človeku.

Moje motto: „Podstatou človeka je sloboda“ (Georg W. F. Hegel)

 

Ďalšie moje kurzy