Mgr. Kristína Kapustová

Mgr. Kristína Kapustová
Aromaterapia a kraniosakrálna terapia

Volám sa Kristína Kapustová a doteraz som prešla zaujímavou životnou cestou, v osobnej i profesionálnej oblasti od nadšeného prírodovedca – botanika už od detstva až po univerzitu. Ako učiteľka som sa snažila svojim študentom ukázať svet molekúl, bunky a jej života, biochémie a chemických reakcií. Tu sa rozvíjal môj cit pre prácu s ľuďmi. Táto a ďalšia moja cesta mala zaujímavé stanice, do ktorých som vložila svoje srdce a robila to, čo ma teší, od pedagóga, prírodovedca, masáží a aromaterapie, až po kraniosakrálnu terapiu. Práve pri individuálnej práci s človekom sa spojili moje doterajšie vedomosti a skúsenosti, pretože ľudia k nám prichádzajú so svojou jedinečnou prežitou históriou zapísanou v štruktúrach tela, kostiach, svaloch, orgánoch, prejavoch a práci nervovej sústavy, v somato-emociolnom zápise.

Moja voňavá téma aromaterapie zapája všetky zmysly, nielen čuch, ale celú nervovú sústavu a jej telesné reakcie na vôňu. A k týmto reakciám patrí aj vyjadrenie tela cez pohyb spojený s vnímaním danej vône, podľa toho, či je nám príjemná alebo nie. Budeme skúmať, čo nám rastlinný svet cez svoje voňavé metabolické produkty môže ponúknuť a spestriť tým nás život a vašu výučbu jogy. Práve aroma – a fytoterapia ponúka možnosť skvalitnenia nášho života na fyzickej, psychickej a duševnej úrovni. Keďže mám za sebou 12 ročnú pedagogicko - prírodovedeckú prax, môžete sa tešiť na výučbu prostredníctvom všetkých vašich zmyslov.

1998 - 2003  Univerzita Mateja Bella, Prírodovedecká fakulta, odbor biológia
2014 Séria kurzov masáží v ŠKOMAS, Bratislava
2016 Kurz aromaterapie – Karel Hádek
2016 Lektorská činnosť - Anatómia ľudskeho tela, Využitie aromatepie a eseciálnych olejov pri masáži, rastlinné oleje, ŠKOMAS, Bratislava
2017 Tehotenská a baby masáž – Inprov, Brno
2018 Kraniosakrálna osteopatia s prvkami biodynamiky – Praha, mezinárodne akreditovaný lektor Radek Neškrabal BCST (250 hod)
2018 Neuroenergetická medicína – Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST – prebiehajúci trojročný výcvik 
2018 Anatómia a fyziologia CSS, úvod do neurologie – MUDr. Blanka Born BCST
2018 Terapeutické prístupy k traumatu a zakladné potreby človeka - Mgr. Petr Odstčil
2018 Princípy energetickej medicíny v léčivých eměních - Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST 
2018 Práca v nervovým systémom, CNS, SNS, MNS- Radek Neškrabal, BCST
2018 Odborný výcvik Viscerální manipulace (Bc.Alena Zapletalová, žiačka J.P. Barralla)
2018 Neuroenergetická medicína – Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST – prebiehajúci trojročný výcvik
2018 Úvod do kraniosakrálnej biodynamiky - Bhadrena Tschumi, MA, BCST, RCST® a Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®
2018 Pohyby života - ELLYNNE SKOVE MA, LCAT, DTR-BC, NCC, RPP

„V prvom rade sa o seba starajte. V češtine je na to krásne slovo – PEČOVAT- naozaj pečujte o sebe, lebo ak budete vy sami v sebe dosýtení a plní, môžete dávať zo seba a svojho vnútra, dať ľuďom nástroje na ich cestu. Z prázdnej nádoby niet, čo dať. Iba prázdno. Vy sami sebe stojíte za to, aby ste sebe a svojmu telu venovali čas, priestor a prostriedky a dosycovali svoje potreby“.

Moje motto: Mysli na radost. Je v ní klíč k tvému štěstí. Plň své srdce vším, co tě teší a uzdravíš tak jakýkoli okamžik.“ (Peter Casanova)

Ďalšie moje kurzy