Peter Filo

Peter Filo
Bio Energetika - aura a čakry

Som Qi gong terapeut, praktik a inštruktor Feng shui, Qi gong, Tai chi chuan a Tradičnej čínskej medicíny (TCM).  Práci s energiou Qi (Bioenergetike) sa venujem od roku 1991 a mám bohatú prax s energiami a liečiteľstvom. Ako jednému z mála ľudí nemajúcich čínsky pôvod mi bol v Číne udelený oficiálny titul Majster Qi gong a Majster Tai chi chuan (2011). S meditáciou som sa prvýkrát stretol v 14-tich rokoch a začal som sa venovať Budhizmu. Dlhé roky som študoval a praktikoval Tibetský Budhizmus, Čínsky Zenový, Kórejský Zenový a Japonský Zenový Budhizmus, Zenový Budhizmus, Taoizmus a Kresťanstvo. V 17-tich rokoch som začal pravidelne trénovať bojové umenia a ako 20-ročný som sa začal zaujímať o duchovné aspekty bojových umení a duchovný tréning v bojových umeniach.

Na Slovensku som ako jeden z prvých začal presadzovať tradičné morálne a etické hodnoty cvičiacich. Ako 26-ročný som sa zoznámil so zdravotnými účinkami energie čchi (Prána) a naučil som sa ju používať pre liečebné účely. Na poli liečiteľstva som dosiahol výrazné úspechy, predovšetkým pri ochoreniach chrbtice a liečení zažívacieho ústrojenstva. Od roku 1995 sa venujem Feng Shui a v rokoch 2003 až 2016 som sa mu venoval aj profesionálne. Od roku 1991 praktikujem Tai chi chuan a od roku 2001 sa venujem čínskemu zdravotnému systému cvičení čchi kung. Publikoval som v mnohých časopisoch (viac ako 5 rokov pravidelne v časopise Vitalita), viedol som série prednášok v rádiách a v televízii. Som autorom niekoľkých kníh o bojových umeniach. Za svojimi vedomosťami som precestoval kus sveta, vrátane Číny a Japonska. Neskôr som vytvoril vlastný systém Auracleaning, pomocou ktorého čistím biopolia človeka a liečim. Tento systém vyučujem pod názvom Spiritual Self Healing.

V dnešnej dobe sa venujem učeniu čchi kungu a duchovných praktík sebaliečenia (Spiritual Self Healing), ako aj práci s pacientmi s ochoreniami z nedostatku energie a čchi. Pre radu a inštrukcie ku mne chodia ľudia pôsobiaci ako inštruktori bojových umení, jogy, Tai chi chuan, čchi kung, duchovní praktikujúci... Hovorím plynulo nemecky a tlmočím duchovné stretnutia a semináre bojových umení. Od roku 2011 pôsobím ako honorárny poradca pre bojové umenia v Qindao v Číne. V rámci kurzu MYI sa budem venovať energetike a ľudskému telu z pohľadu jogového inštruktora, práci s Aurou, energetickými dráhami a vlastnej ochrane ako jogového učiteľa, práci s energiou. Na tréningoch bojových umení, Tai chi chuan, čchi kung, ale aj v joge, často prichádza k energetickému prepojeniu inštruktora a žiakov. Toto prepojenie otvára kanál, cez ktorý prichádza k výmene energie čchi medzi dvomi ľuďmi. Pokiaľ žiaci, ktorí sa zúčastňujú hodín jogy prídu na cvičenie unavení z práce alebo vyčerpaní po chorobe, môže sa stať, že si „potiahnu“ energiu od inštruktora. Inštruktor je človek, ktorý by mal mať energie na rozdávanie, ale pokiaľ nemá za sebou tréning s Pránou (čínsky čchi), nebude schopný sa takémuto odčerpávaniu brániť, ani si kontinuálne túto energiu dopĺňať. Preto existujú dve cesty pre inštruktorov jogy. Buď sa bude inštruktor vedome brániť pred prepojením sa so žiakmi alebo si vypracuje svoju energiu do tej miery, že hravo zvládne aj 30 žiakov. Pre profesionálneho inštruktora je dôležité sa naučiť obe možnosti. Táto prednáška bude o tom, ako to funguje a ako sa to možno naučiť. S MYI spolupracujem, pretože spolupracujem s každým, kto pomáha ľuďom posunúť sa ďalej v ich schopnostiach a poznaní.

1977 Začal s meditáciou
1980 Začal praktizovať bojové umenia
1991 Tai Chi Chuan Bioenergetika
2001 Čínsky zdravotný Čchi Kung
2003 - 2016 Feng Shuei – profesionálny poradca
2011 Oficiálne udelený titul Majser Qi gong a Majster Tai Chi Chuan

„Praktikujte jogu s Pránou, inak je to prázdne kondičné cvičenie. Môžete ľuďom odovzdať viac, ako len dobrý pocit a skvelú kondíciu.“

Ďalšie moje kurzy