Predtým ako nám potvrdíte váš záujem o kurz prostredníctvom prihlasovacieho formulára, stiahnite si vzory Životopisu a Motivačného listu. Po ich dôkladnom vyplnení ich priložte v poslednej časti prihlasovacieho formuláru ako prílohu .