• 13.6.-31.12.27
  • Katarína Ježovicová

Dnes už mnoho ľudí o joge počulo, vyskúšalo ju alebo má pravidelnú prax. Väčšina z nich zažilo skupinovú lekciu jogy v centre, parku alebo v práci.  Nezabúdajme však, že pôvodne sa joga vyučovala individuálne. Žiak prebýval so svojím učiteľom po dobu niekoľkých rokov a denno denne praktizoval techniky od svojho učiteľa, až kým ich úplne neovládol. Či už išlo o asány, meditáciu alebo pranajámu. Takýto prístup má svoje opodstatnenie - každý jeden človek predstavuje unikátnu zmes vlastností a kvalít a naša jogová prax by jej mala zodpovedať. Ako tomu chápať?

Človek, ktorý srší energiou, bežne pracuje dlhé hodiny, aktívne športuje, sa môže vďaka joge naučiť svoju prekypujúcu energiu krotiť a harmonizovať. Z dlhodobého hľadiska si totiž takýto človek svoju energiu vyčerpáva a skôr či neskôr sa dostavia dôsledky jeho neskrotnej povahy. Naopak, ľudia, ktorí majú sklon k letargii a musia sa do vecí doslova nútiť, chýba im energia a motivácia, potrebujú svoju energiu prebudiť. Je logické, že prax ľudí s rôznymi potrebami bude preto odlišná. Nie nadarmo sa hovorí: “Zlatá stredná cesta”, žiadny extrém totiž nie je z dlhodobého hľadiska pre naše zdravie prospešný.

Čo potrebujem k individuálnemu cvičeniu? Katarína Ježovicová


Dnešná doba mnohým takýto prístup nedovoľuje a povedzme si úprimne, málokto z nás ašpiruje na profesionálneho jogína. Jogu praktizujeme hlavne ako kompenzáciu stresu, sedavého zamestnania alebo ako druh fyzickej či duševnej aktivity.  A práve súkromné hodiny umožňujú lektorovi nahliadnuť do aktuálneho stavu svojho klienta a v danej chvíli rozhodnúť akú prax pre svojho študenta zvolí. Navyše sú individuálne lekcie vhodnejšie pre úplných začiatočníkov, ľudí po úraze alebo so zdravotnými obmedzeniami. Takýto prístup si však vyžaduje aj hlbšie znalosti a skúsenosti lektora jogy. Mal by to byť niekto, kto rozumie energetike, anatómii a fyziológii a chápe prepojeniu medzi telom a mysľou. Jednoznačne by to mal byť niekto, kto je schopný cvičenie modifikovať a variovať podľa potrieb a v neposlednom rade by mal mať lektor jogy svoju vlastnú pravidelnú prax a skúsenosti, z ktorých tiež vychádza. Ako lektor jogy časom zistíte, že musíte byť pripravený na čokoľvek – nikdy neviete, kto vám do miestnosti vstúpi – tehotná žena, starší človek po operácii srdca či kolena, hypermobilná dvadsiatka alebo stuhnutý trojbojár.  Výhodou individuálneho prístupu je, že klient má možnosť s Vami prediskutovať prípadné otázky a nejasnosti hneď na mieste. Tam sa totiž klientovi naplno venujete a dohliadate na jeho napredovanie. Individuálny prístup by mal tiež položiť pevné základy aj pre klientovu vlastnú domácu prax, ktorú bude môcť robiť kdekoľvek sa ocitne – letisko, hotelová izba či lúka.

Pozrime sa teraz na niektoré dôvody, prečo ľudia prichádzajú na individuálne hodiny do centra JOGA ZDRAVO:  

  • Chcú sa naučiť praktizovať jogu od úplných základov
  • Chcú získať sebadôveru a zručnosti potrebné na zaradenie sa do skupinových hodín jogy
  • Pohybová aktivita po rehabilitácii (napr. po úraze alebo operácii)
  • Súkromie a časové možnosti klienta
  • Prehlbovanie meditačnej praxe a oboznámenie sa s jogovou filozofiou
  • Cvičebná zostava vytvorená klientovi podľa aktuálnych potrieb

Na rozdiel od skupinovej lekcie, je individuálny prístup odlišný aj vo vzťahu medzi lektorom a cvičiacim. Na súkromnej lekcii vzniká medzi oboma väčšia intimita a neraz sa cvičiaci lektorovi zverí so svojimi životnými problémami, traumami či bolesťou. Samozrejme, že nastavenie zdravých hraníc medzi lektorom a klientom je kľúčové. To, že sa k nám niekto správa priateľsky ešte neznamená, že je náš priateľ. Takisto by sa lektor nemal cítiť povinný a zodpovedný za vyriešenie všetkých problémov, s ktorými klient prichádza. Mal by si byť vedomý svojich obmedzení – koniec koncov, lektor jogy nie je fyzioterapeut, lekár ani psychoterapeut (pokiaľ ním skutočne nie je). Mnohokrát postačí klientovi venovať svoju plnú pozornosť, láskavo počúvať, prípadne zvoliť vhodné slová útechy a povzbudenia, alebo ho nasmerovať na odborníkov v potrebných oblastiach liečenia tela či duše.

POZRIEŤ KURZY