• 1.6.-1.6.22
  • Katarína Ježovicová

Joga je celostný systém praktík a techník, ktorými sa staráme o svoje telo a myseľ. Nielen preto, aby zostali silné a zdravé čo možno najdlhšie, ale tiež preto, aby sme cez ne praktizovali sebarozvoj a prítomnú pozornosť.

Mnoho ľudí jogu využíva ako svoju hlavnú pohybovú aktivitu, iní zas ako doplnok a kompenzáciu k iným športom, alebo dokonca ako fyzickú terapiu po úraze či v prípade bolestí. Mnoho známych učiteľov jogy vyučovali svojich žiakov výlučne individuálne, pretože vychádzali zo skúseností a vedomostí o tom, že každý človek so svojou unikátnou fyzickou i duševnou konštaláciou potrebuje absolútne odlišný prístup.

Dnes výučba jogy vo väčšine prípadov prebieha na skupinových hodinách, kde lektor pozície demonštruje alebo ich popisuje verbálne a ľudia na lekcii sa ich snažia napodobniť. Netvrdíme, že takýto prístup je absolútne nesprávny, koniec koncov, skupinové lekcie nájdete aj u nás. Avšak takéto podmienky môžu byť živnou pôdou pre problémy, preto je dôležité poznať riziká.

Individuálne cvičenie jogy, efektívne a bezpečne

Problém číslo jeden je, že ľudia prestanú vnímať vnemy a pocity svojho tela a spoliehajú sa len na to, čo vidia a počujú, prípadne sa za každú cenu snažia pozíciu urobiť presne tak, ako ju vidia u druhých, čím si môžu závažne ublížiť. Možno nie hneď, ale pri nesprávnom používaní tela a dychu v pozíciách sa problém skôr či neskôr prejaví.

Problém číslo dva je, ak lektor učí bez dostatočnej vlastnej praxe a vedomostí a neponúkne modifikácie či úpravu pre potreby každého človeka. V joge ako všade inde platí, že ešte dôležitejšie ako „čo“ robíme je „spôsob“, akým to robíme.

Joga prestáva byť jogou, ak počas cvičenia alebo po ňom, cítime bolesť (nemyslíme tým svalovicu), alebo ak pri cvičení sa necháme ovládať svojim egom, ktoré nás neprestajne tlačí dosahovať progres a hlbšie záklony. Je dôležité si uvedomiť, že každá lekcia jogy je najťažšou verziou a je len na nás samých, aby sme si ju upravili a zjednodušili v prípade potreby – toto je jednoznačne zodpovednosť každého praktizujúceho.

Zodpovednosťou kvalitného lektora jogy je zas byť si vedomým týchto rizík a vedieť, ako ich ľuďom komunikovať. Mal by poznať možnosti ľudského tela a byť schopný cvičiacim ponúknuť variácie a modifikácie pozícií, aby z nich získali želané účinky. Takisto by mal podnecovať svojich žiakov, aby dôverovali hlavne svojim pocitom a signálom tela a neprekračovali svoje hranice.

V ideálnom prípade, by mal byť človek časom schopný praktizovať jogu aj sám, pretože len vo vlastnom intímnom a tichom prostredí, sa dokážeme naplno ponoriť do počúvania svojho tela a praktizovať s ohľadom na svoje aktuálne možnosti.

Naše kurzy sú stavané tak, aby spĺňali všetky tieto náročné podmienky, alebo minimálne položili základ pre budúcich lektorov jogy a ich ďalšie štúdium. Ak zvažujete absolvovať náš kurz, buďte si vedomý toho, že kurzom sa vaša cesta lektora jogy len začína.

POZRIEŤ KURZY